A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai

(binhdinh.gov.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến về vấn đề này tại Công văn số 9195/UBND-TD ngày 04/12/2023.

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Ảnh: Thuỳ Trang)

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh (thành lập tại Quyết định 488/QĐ-UBND ngày ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh) chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại hồ sơ các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài tại địa phương đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; kết luận cụ thể từng vụ việc, tổng hợp báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết, Thông báo không tiếp nhận và không xem xét, giải quyết lại vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết hết nội dung, hết thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm có lý có tình nhưng người dân tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân tự giác chấp hành Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; nhất là các địa phương có công dân hiện đang khiếu kiện tại Thành phố Hà Nội, không tiếp tục các hoạt động khiếu kiện phức tạp, gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan trong giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Cử người có thẩm quyền đại diện cho cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia các phiên đối thoại, hòa giải và phiên tòa xét xử các vụ khiếu kiện hành chính; cung cấp kịp thời cho Tòa án nhân dân các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ việc giải quyết, xét xử các vụ án. Tiến hành phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm các vi phạm được phát hiện qua các phiên tòa xét xử các vụ án hành chính hoặc trong quá trình tự kiểm tra, thanh tra đã phát hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm làm công tác tham mưu tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật