A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 5/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có 53/55 đại biểu HĐND tỉnh. Các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi, Huỳnh Thuý Vân chủ trì phiên khai mạc.

Dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi, Huỳnh Thuý Vân chủ trì kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đánh giá, năm 2023, tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Tình hình trong nước tiếp tục đối mặt với “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài cũng như 1 số khó khăn nội tại. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo điều hành tập trung, chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 đạt được những kết quả tích cực. Kết quả, có 18/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh tiếp tục được đầu tư, xây dựng, đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, có mặt được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất nhiều ngành hàng, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp chưa đạt kế hoạch cả năm. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm. Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường, phá rừng và tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài vẫn còn xảy ra nhưng chậm được xử lý dứt điểm,... Các hoạt động văn hóa - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình trật tự, an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

Đại biểu dự kỳ họp

Theo chương trình kỳ họp đã được thông qua tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2023, về những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; phân tích nguyên nhân khách quan và nhất là nguyên nhân chủ quan trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành.

Trên cơ sở đó, xem xét quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính - ngân sách, đầu tư… năm 2024, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025. Xem xét, cho ý kiến các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số nội dung khác trình kỳ họp.

Xem xét và thông qua các dự thảo Nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh đến năm 2025; Quy định đối tượng cho vay xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội để đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với người được lấy phiếu tín nhiệm theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 3 mức đánh giá là: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”; đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Kỳ họp lần này có khối lượng báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp khá lớn (87 báo cáo, 45 hồ sơ dự thảo Nghị quyết). Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ từng nội dung trình kỳ họp; nghiên cứu kỹ báo cáo tự đánh giá của những người được lấy phiếu tín nhiệm, thể hiện trách nhiệm, khách quan, công tâm trong đánh giá mức độ tín nhiệm đối với từng cá nhân được lấy phiếu; qua đó, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn nhận về trách nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện chất vấn đúng và trúng, trọng tâm các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua đúng quy định của pháp luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.  

“Lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giải trình, trả lời rõ những vấn đề đại biểu quan tâm một cách cầu thị, không né tránh, thể hiện tinh thần “dám nhận trách nhiệm”, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể trong việc thực hiện, tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH năm 2024 và những năm tiếp theo”, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Ngay sau thủ tục khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Báo cáo đánh giá: tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, đạt được kết quả ấn tượng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tất cả 18/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,61%, vượt so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (7 – 7,5%) và xếp thứ 17/63 địa phương cả nước, thứ 06/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 1/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Quy mô kinh tế của tỉnh là 117.668,8 tỷ đồng; xếp thứ 24/63 địa phương trong cả nước, thứ 5/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 3/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 26,38%, công nghiệp và xây dựng chiếm 30,39%, dịch vụ chiếm 38,9%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,33%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đã hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2024, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu: Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 7,5% - 8%. Trong đó, tâp trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi đối với các thành phần kinh tế. Tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; chú trọng ứng dụng công nghệ số; phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm; quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các hoạt động văn hoá, thể thao và bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu chung nêu trên, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”; đoàn kết, thống nhất và quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đề ra…

Quang cảnh kỳ họp

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày thông báo của UBMTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2023 và một số kiến nghị với kỳ họp HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cũng trình bày báo cáo giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hoá và Thể thao đã trình bày các báo cáo có liên quan tới lĩnh vực ngành trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các Tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Lãnh đạo các Ban Kinh tế- Ngân sách, Văn hoá-Xã hội của HĐND tỉnh cũng đã có các báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc chức năng của ban.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ nay đến ngày mai, 6/12.


Tác giả: Thuỳ Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật