A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa Nghị quyết Trung ương 8 đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất

Chiều 4.12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (sau đây gọi là Nghị quyết Trung ương 8) tiếp tục diễn ra.

Tại Bình Định, các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong buổi chiều, đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quán triệt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang quán triệt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới”. Ảnh: quochoi.vn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ Hội nghị chỉ là bước khởi đầu; để Nghị quyết Trung ương 8 đi vào cuộc sống, đòi hỏi các cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết. Nêu cao trách nhiệm, nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được thực chất, gắn với từng địa phương, đơn vị. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo được đồng thuận cao trong nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được thực chất, gắn với từng địa phương, đơn vị. Ảnh: M.LÂM

Theo đồng chí Trương Thị Mai, trước đây, quá trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy một số nghị quyết, chủ trương quan trọng ở mặt này, mặt khác, ở một số tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ, chưa sâu sát, chưa quyết tâm cao. Nơi này, nơi kia tổ chức thực hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, sau hội nghị này, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện các nghị quyết đạt kết quả cao. Không để xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, hình thức, đối phó; đảm bảo Nghị quyết Trung ương 8 đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể ở từng cấp để triển khai thực hiện. Ảnh: M.LÂM

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể ở từng cấp để triển khai thực hiện. Quá trình xây dựng phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp, thiết thực và khả thi, có phân công phân nhiệm, có lộ trình thực hiện và bố trí nguồn lực thực hiện cụ thể.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có kế hoạch và giao cho các cơ quan có liên quan tham mưu, xây dựng các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua. 

Theo chương trình Hội nghị, buổi sáng 5.12 dành cho các địa phương, đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.


Tác giả: MAI LÂM
Nguồn:baobinhdinh.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật