A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định: GRDP 6 tháng đầu năm 2024, tăng 7,6% và xếp thứ 19 so với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 duy trì được sự ổn định và phục hồi, phát triển.Theo Tổng cục thống kê, dự kiến 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng GRDP của Bình Định như sau:

Tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 của Bình Định (theo giá so sánh 2010), tăng 7,6% so cùng kỳ. Xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 4/14 các tỉnh Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. So với 5 tỉnh trong khu vực, Bình Định xếp thứ 1 trong 5 tỉnh miền Trung

Tốc độ tăng GRDP Bình Định 6 tháng đầu năm 2024


Trong mức tăng trưởng chung 7,6% này của kinh tế Bình Định thì khu vực thương mại dịch vụ đóng góp nhiều nhất 3,38 điểm phần trăm đồng thời có mức tăng trưởng 8,16%. Kế đến là khu vực công nghiệp – xây dựng đóng góp 2,93 điểm phần trăm với mức tăng trưởng 10,33%; trong đó công nghiệp đóng góp 2,22 điểm phần trăm trong khi xây dựng đóng góp đến 0,66 điểm phần trăm với mức tăng trưởng 7,52%. Khu vực nông nghiệp đóng góp thấp nhất 0,93 điểm phần trăm và tăng 3,58%.
Dự kiến cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 (xét theo giá hiện hành) thì khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 26,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 39,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,3%


Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Nguồn:skhdt.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật