A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với các địa phương

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định, có các đồng chí: Nguyễn Thành Hải - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Định

3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) được thực hiện giai đoạn này gồm: Xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chủ chương trình và các bộ, cơ quan có liên quan đã tích cực trong việc tham mưu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG, đã cơ bản bám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG đạt kết quả tích cực. Trong đó, đã giao 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là 34.049 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình MTQG (vốn đầu tư phát triển là 24.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 10.049 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình MTQG. Đồng thời, đang tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG, làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình MTQG vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời đã ảnh hưởng đến tiến độ phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Các thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp; hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần cũng chưa được ban hành theo tiến độ. Cho nên không đủ cơ sở để tổ chức thực hiện và giải ngân vốn các chương trình MTQG. Việc giao kế hoạch vốn năm 2022 chậm dẫn đến việc địa phương chậm triển khai và giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đề nghị bộ, ban, ngành cần khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các văn bản pháp lí liên quan, đẩy nhanh tiến độ ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan để tổ chức thực hiện 3 chương trình MTQG. Đồng chí cũng nhấn mạnh sự chia sẻ và đồng hành của cả Trung ương và địa phương là rất quan trọng. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị từ đây đến cuối năm tất cả các tỉnh thành phải đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải giân hết nguồn vốn của Trung ương và địa phương, tích cực, quyết liệt triển khai việc thực hiện các mục tiêu của 3 chương trình MTQG./.


Tác giả: Thùy Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật