A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/9/2023 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Kế hoạch yêu cầu, việc triển khai thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 phải theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; xây dựng lộ trình cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương.
Theo đó, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, 2024 và các năm tiếp theo, kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.
Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải hợp lý, khoa học, đảm bảo đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả.
Dự kiến đến cuối tháng 12/2023 hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định.
Xem Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh tại đây./.

 


Tác giả: Nguyễn Minh Bính - P.XDCQ&CTTN
Nguồn:snv.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật