|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp giải trình, chất vấn (lần thứ 6) của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 16/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Phiên họp lần thứ 6 để nghe giải trình, chất vấn một số nội dung. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Văn Phi - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và một số địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương đã báo cáo giải trình làm rõ 2 nội dung: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 gồm: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2023.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính hết năm 2022, giá trị giải ngân vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đạt tỷ lệ 114,58% kế hoạch; tuy nhiên tính theo chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao thì giá trị giải ngân vốn chỉ đạt 92,61% kế hoạch.

Đối với các dự án cấp tỉnh, có 18 đơn vị có giá trị giải ngân trên 90% kế hoạch vốn giao; 7 đơn vị có giá trị giải ngân trên 80% đến 90% kế hoạch vốn giao; 2 đơn vị có giá trị giải ngân từ 70% đến 80% kế hoạch vốn giao; 7 đơn vị giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn giao. Đối với các dự án cấp huyện, có 8 đơn vị có giá trị giải ngân trên 90% kế hoạch vốn giao; 2 đơn vị có giá trị giải ngân từ 70% đến dưới 80% kế hoạch vốn giao; 1 đơn vị có giá trị giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn giao.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thành Hải giải trình kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Tại Phiên họp, các đại biểu chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công thấp như: Một số thể chế, chính sách về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, đấu thầu đầu tư công, ngân sách nhà nước chưa hoàn thiện dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng chậm. Trong tổ chức triển khai, thực hiện, việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, quỹ đất tái định cư cho các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc thiếu quyết liệt; việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa kịp thời, nghiêm minh; công tác thẩm định, tư vấn các dự án còn chậm. Ngoài ra, còn có nguyên nhân đặc thù của năm 2022 như giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, dẫn đến nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư hoặc thay đổi giải pháp thiết kế hoặc giảm quy mô đầu tư để đảm bảo nguồn lực triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Phiên họp

Về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 9/3/2023, kết quả giải ngân nguồn vốn Trung ương đạt tỷ lệ 54,5% (năm 2022 đạt 47,4%). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ đạt 40,09%; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chỉ đạt 27,52%. Đối với vốn sự nghiệp, tỷ lệ giải ngân của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là chỉ đạt 40,2%; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ đạt 5,03%.

Các đại biểu chỉ ra nguyên nhân của việc giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp là do: Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện các dự án của Chương trình, các sở, ngành, địa phương phải chờ các quy định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Việc tham mưu, đề xuất của các sở, ban, ngành cho UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án, tiểu dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm. Năng lực thực hiện của các chủ đầu tư, chính quyền các địa phương được thụ hưởng dự án còn yếu, dẫn đến việc chậm triển khai các chương trình, dự án...

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, sớm khắc phục những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, các ngành phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án theo lộ trình thời gian từng tháng, từng quý; giải ngân vốn đầu tư phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thiết kế chậm trễ trong triển khai các dự án đầu tư./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật