A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng 13.3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (hàng đầu, đầu tiên) dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HỒNG PHÚC

Dự hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: HỒNG PHÚC

Ngày 25.10.2013, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới đất nước, nhất là kế thừa kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và hội nhập quốc tế. 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HỒNG PHÚC

Tại Bình Định, trong 10 năm qua, tuy tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và kịp thời xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết 28 đạt được những kết quả quan trọng.

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, kỷ cương xã hội được đảm bảo; chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện ngày được nâng lên; tiềm lực, lực lượng và thế trận ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HỒNG PHÚC

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự phối hợp, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ CA, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã đề ra. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. “Tại hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tích cực đóng góp ý kiến nhằm góp phần bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết, làm cơ sở để triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo đảm bảo sát, đúng tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao nhất”, đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đại tá Trần Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh trong 10 năm qua. Ảnh: HỒNG PHÚC

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bình Định đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HỒNG PHÚC

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho rằng những thành quả mà tỉnh đạt được đã được thể hiện rõ trên các mặt: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; nhiệm vụ phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh được gắn kết chặt chẽ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng thời công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được quan tâm đúng mức. Việc phát triển và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được lan tỏa sâu rộng. “Bài học kinh nghiệm đặt ra là tỉnh phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng toàn diện các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, lấy tiềm lực chính trị tinh thần làm nền tảng, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, lâu  dài, giữ vai trò quyết định chất lượng xây dựng sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc”, trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các hội, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế của tỉnh nhanh, bền vững, tiếp tục chú trọng kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Huy động các nguồn lực để xây dựng các tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện; sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục giữ vững và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền. Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, được tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước theo quan điểm và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.


Tác giả: HỒNG PHÚC
Nguồn:baobinhdinh.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật