|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 09/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2023. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định, có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đánh giá về công tác đối ngoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ đối ngoại nói chung, công tác ngoại giao kinh tế nói riêng, góp phần giúp đất nước phục hồi nhanh và phát triển theo hướng bền vững, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đóng vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường tiềm lực, sức cạnh tranh và năng lực thích ứng của nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng hiệu quả.

Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu trong và ngoài nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ với phương châm “Tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, ứng phó linh hoạt, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”. Thủ tướng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế. Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ ngoại giao và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo phục vụ điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai công tác ngoại giao kinh tế theo giai đoạn trên cơ sở các nhiệm vụ nêu tại Chương trình hành động của Chính phủ và đồng bộ với chiến lược kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã thảo luận, đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW.

Tại Bình Định, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đề ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 10/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023, yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, cần xác định rõ mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm và lấy lợi ích, hiệu quả thực chất làm tiêu chí hàng đầu trong triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật