|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 02/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đoàn Văn Phi - UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chỉ số tổng hợp CCHC năm 2022 của khối các cơ quan thuộc UBND tỉnh có giá trị trung bình đạt 89,16%, giảm 1,42% so với năm 2021 (chỉ số trung bình năm 2021 đạt 90,58%); trong đó Sở Nội vụ có chỉ số CCHC cao nhất đạt 95,07%, Ban Dân tộc tỉnh có chỉ số CCHC thấp nhất đạt 82,72%.

Chỉ số CCHC năm 2022 của khối UBND các huyện, thị xã, thành phố có giá trị trung bình đạt 81,63%, tăng 0,21% so với năm 2021 (chỉ số trung bình năm 2021 đạt 81,42%); trong đó Hoài Nhơn đứng đầu bảng xếp hạng đạt 88,41%, Phù Mỹ xếp cuối bảng xếp hạng đạt 76,02%.

Chỉ số tổng hợp CCHC năm 2022 của một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có giá trị trung bình đạt 80,20%, giảm 3,80% so với năm 2021 (chỉ số trung bình năm 2021 đạt 84,00%); trong đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh dẫn đầu có chỉ số CCHC đạt 82,23%, Cục Hải quan xếp vị trí cuối cùng có chỉ số CCHC đạt 75,63%.

Hội nghị cũng đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, Chỉ số hài lòng trung bình năm 2022 của 17 cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt 90,38%, cao hơn kết quả khảo sát năm 2021 (đạt 83,76%); trong đó, Sở Tư pháp dẫn đầu với chỉ số hài lòng đạt 99,33%, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chỉ số hài lòng thấp nhất đạt 81,93%.

Chỉ số hài lòng năm 2022 của UBND 11 huyện, thị xã, thành phố có giá trị trung bình đạt 86,8%, tăng 5,9% so với năm 2021 (đạt 80,9%); trong đó Vĩnh Thạnh có chỉ số hài lòng cao nhất đạt 94,97%, Tuy Phước có chỉ số hài lòng thấp nhất đạt 78,11%.

Chỉ số hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan Trung ương trung bình đạt 81,64%; trong đó Kho bạc Nhà nước tỉnh dẫn đầu đạt 86,73%, Cục Hải quan xếp vị trí cuối cùng đạt 74,33%.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2022 (DDCI) để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; đề xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Nhìn chung, năm 2022 công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. CCHC tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời xử lý các vướng mắc, kiến nghị của người dân, tổ chức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tích cực nghiên cứu, có giải pháp đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đặc biệt là cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân.

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC như: Một số cơ quan có tỷ lệ trao đổi và xử lý văn bản dưới dạng điện tử chưa đạt yêu cầu, nhiều cơ quan có tỷ lệ hồ sơ công việc được tạo lập ở mức thấp; Kế hoạch CCHC hàng năm tại nhiều đơn vị cấp xã chưa đảm bảo về nội dung, còn mang tính hình thức, một số nhiệm vụ CCHC không phù hợp đối với cấp xã; Một số đơn vị thực hiện công khai TTHC chưa đảm bảo theo quy định; cập nhật hồ sơ TTHC vào hệ thống một cửa điện tử tại các địa phương chưa đầy đủ theo quy định. Hầu hết các địa phương còn tình trạng trễ hạn trong giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức...

Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh năm 2023 theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh. Kế hoạch xác định 27 nhiệm vụ trọng tâm về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung như: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính; Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập để tạo ra sự đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh; Nhiệm vụ giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư; Vai trò của thanh niên đối với nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Gắn cải cách hành chính với đổi mới phương thức hoạt động của Ngành Thuế…

 Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Duy Hoàng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã đánh giá về kết quả và trao đổi, phân tích những mặt còn hạn chế, góp ý những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của tỉnh thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2022 và chỉ ra những mặt còn hạn chế, lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Năm 2023 được xác định là năm “xây dựng dữ liệu số” do đó các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương; chuyển đổi toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số; cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu và các công nghệ số để ra quyết định và quản lý triển khai các giải pháp kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung để người dân và doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí…

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách hành chính năm 2023 hướng đến mục tiêu “xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân” trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Phi - UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 4 và thứ 5 từ phải qua) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2021 - 2022.

Đồng chí Đoàn Văn Phi - UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đầu tiên và thứ 3 từ phải qua) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2021 - 2022.

Cũng tại Hội nghị, 8 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2021 - 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật