|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hội nghị liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20/02/2023 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 20/02/2023 về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 sẽ tổ chức công bố công bố kết quả các Chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR Index), Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (Chỉ số DDCI).

Ngoài ra, Hội nghị sẽ tổ chức thảo luận, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng thời, công bố các Quyết định phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh và tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022 cùng với việc phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2023.

Trước đó, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính về: (i) số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, (ii) rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước và (iii) công tác quản lý, sử dụng kết quả đánh giá trực tuyến theo thời gian thực đối với “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch tập huấn nêu trên, UBND tỉnh sẽ mời Lãnh đạo, công chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ trực tiếp báo cáo tập huấn cho đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Các Hội nghị nêu trên sẽ được UBND tỉnh tổ chức trong những ngày đầu tháng 3 năm 2022./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật