A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn về chuyển đổi số trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 01/3, UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023”. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí lãnh đạo, công chức được giao nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, các phòng, ban chuyên môn, công chức, viên chức bộ phận một cửa thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu 159 xã, phường, thị trấn có đại diện lãnh đạo, công chức UBND các xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ trình bày 4 chuyên đề: Đổi mới thực hiện thủ tục hành chính; Công tác quản lý, sử dụng kết quả đánh giá “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (được phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian đến./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật