|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra công vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính”

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3195/UBND-KSTT ngày 09/6/2022 đối với kiến nghị của Tổ kiểm tra công vụ tỉnh đối với kết quả kiểm tra đột xuất năm 2022.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ tỉnh có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tập trung chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện qua công tác kiểm tra theo nội dung Báo cáo số 07/BC-TKT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Tổ kiểm tra công vụ tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao của Tổ kiểm tra công vụ tỉnh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Tổ kiểm tra công vụ tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất: UBND thành phố Quy Nhơn, Bộ phận Một cửa huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và một số UBND cấp thuộc huyện Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Mỹ, An Lão, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

Công tác kiểm tra tập trung vào các vấn đề: chấp hành kỷ luật giờ giấc làm việc; việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân và công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ tỉnh cho thấy: nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy định liên quan đến các vấn đề được kiểm tra. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức vắng nhiệm sở không có lý; cơ quan chưa xây dựng lịch công tác tuần; một số phòng làm việc chưa có biển tên và một số trường hợp không mang thẻ công chức khi làm việc. Ngoài ra, một số địa phương chưa bố trí phòng tiếp công dân, bố trí phòng tiếp công dân ghép với phòng chuyên môn khác, phòng tiếp công dân không đảm bảo mỹ quan; chưa xây dựng quy chế, nội quy tiếp công dân và sổ ghi biên bản chưa thể hiện đầy đủ các ngày tổ chức, diễn biến các cuộc tiếp công dân.

Một số nội dung tồn tại trong công tác giải quyết thủ tục hành chính đáng chú ý, như: UBND xã Vĩnh An chưa bố trí nơi làm việc cho Bộ phận Một cửa theo quy định; Bộ phận Một cửa các xã: Phước Hiệp, Tây Phú, Canh Hòa, Mỹ Lộc được phát hiện một số trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính không lập “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” cho công dân; các xã: Tây Phú, Nhơn Thành, Nhơn An chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính vào Phần mềm Một cửa điện tử; xã Nhơn Thành chưa công khai thư xin lỗi người dân theo đúng quy định khi có hồ sơ trễ hạn./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật