|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương tham mưu, đề xuất đối với các nhiệm vụ đã quá thời hạn giải quyết

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh vừa hoàn thành công tác rà soát, theo dõi tình hình, kết quả thực hiện 1.387 nhiệm vụ (756 nhiệm vụ có thời hạn, 631 nhiệm vụ không có thời hạn) được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho 41 cơ quan, đơn vị, địa phương tính đến ngày 30.5.2022.

Theo đó, đối với 1.160 nhiệm vụ đã hoàn thành, có 1.014 nhiệm vụ hoàn thành đúng/trước hạn, chiếm tỷ lệ 87,4%; 146 nhiệm vụ giải quyết trễ hạn, chiếm tỷ lệ 12,6%. Đối với 227 nhiệm vụ đang giải quyết, có 211 nhiệm vụ còn trong thời hạn (trong đó có 123 nhiệm vụ không có thời hạn giải quyết), 16 nhiệm vụ đã quá thời hạn giải quyết nhưng còn tồn đọng (trong đó có 7 nhiệm vụ đã quá hạn trên 30 ngày).

Trong số 123 nhiệm vụ giao không có thời hạn giải quyết nêu trên, có 21 nhiệm vụ tính từ thời điểm được giao cho đến nay đã quá 3 tháng nhưng các đơn vị, địa phương liên quan vẫn chưa có văn bản tham mưu, đề xuất việc giải quyết hoặc văn bản báo cáo tình hình triển khai thực hiện cụ thể.

Trước tình hình này, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành việc tham mưu, đề xuất đối với 16 nhiệm vụ đã quá thời hạn giải quyết và 21 nhiệm vụ giao hơn 3 tháng nhưng chưa được xử lý.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1907/UBND-KSTT ngày 13.4.2022 trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp với bộ phận thường trực Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh) thông qua việc chủ động, tích cực trao đổi, thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trao đổi, thông tin về những khó khăn, vướng mắc để thống nhất biện pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo việc thực hiện, tránh để tình trạng tồn đọng nhiệm vụ quá thời hạn được giao nhưng không có báo cáo cụ thể.

M.LÂM


Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan
Nguồn:http://www.baobinhdinh.vn/ Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật