|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh (VNPT-iGate) từ ngày 1.4.2022 đến 30.4.2022, Văn phòng UBND tỉnh vừa cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).

Trong đó, đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, có 4 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc lĩnh vực quản lý, giải quyết của Sở TN&MT (2 hồ sơ), Sở NN&PTNT (2 hồ sơ). Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, có 9 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc 7/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: TP Quy Nhơn (1 hồ sơ), huyện Phù Cát (2 hồ sơ), huyện Vĩnh Thạnh (1 hồ sơ), huyện Tuy Phước (2 hồ sơ), huyện Phù Mỹ (1 hồ sơ), TX An Nhơn (1 hồ sơ), huyện Vân Canh (1 hồ sơ).

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn, có 37 hồ sơ giải quyết trễ hẹn thuộc 18/159 UBND cấp xã. Cụ thể: 3/21 đơn vị cấp xã thuộc TP Quy Nhơn (10 hồ sơ), 2/15 đơn vị cấp xã thuộc TX An Nhơn (7 hồ sơ), 5/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (6 hồ sơ), 4/19 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (10 hồ sơ), 2/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (2 hồ sơ), 2/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn (2 hồ sơ).

Danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ TTHC trong tháng 4.2022 tạm thời không bao gồm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chậm thao tác xử lý VNPT-iGate đối với các hồ sơ đã hoàn thành việc giải quyết và trả kết quả cho người dân, DN.

Tuy nhiên, để đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin về tình hình giải quyết TTHC trễ hạn/quá hạn của tỉnh được ghi nhận trên “Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương” do Văn phòng Chính phủ vận hành, quản lý, kể từ tháng 5.2022, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổng hợp tất cả các cá nhân gây ra hồ sơ TTHC trễ hạn/quá hạn trên VNPT-iGate.                     

Theo M.LÂM (baobinhdinh.vn)


Nguồn:http://www.baobinhdinh.vn/ Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật