A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả nổi bật của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định Quý I năm 2022

Số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và số lượng giao dịch thanh toán trực tuyến là những điểm nổi bật của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quý I năm 2022.

Theo đó, trong Quý I/2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận là 131.873 hồ sơ; trong đó, số mới tiếp nhận: 125.544 hồ sơ (trực tuyến: 20.979 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 104.565 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua: 6.329 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 123.870 hồ sơ; trong đó, 118.972 hồ sơ giải quyết trước hạn, 4.165 hồ sơ giải quyết đúng hạn (đạt tỷ lệ 99,4%) và 733 hồ sơ giải quyết trễ hạn. Đáng chú ý, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tăng hơn 13.371 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2021.

Dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” tiếp tục được quan tâm thực hiện; việc sử dụng lại kết quả bản sao chứng thực điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từng bước có sự chuyển biến. Theo đó, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc cấp 3.576 bản sao chứng thực điện tử. Các địa phương đi đầu, tích cực trong việc triển khai dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”, bao gồm: thị xã Hoài Nhơn (1.216 bản), huyện Hoài Ân (1.130 bản), huyện Tây Sơn (458 bản) và huyện Vân Canh (367 bản).

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục “Cấp phép xây dựng” – một trong những dịch vụ công thiết yếu được Chính phủ triển khai trên phạm vi toàn quốc; trong đó, một số địa phương triển khai rất hiệu quả là: thành phố Quy Nhơn với 528 hồ sơ và thị xã Hoài Nhơn với 474 hồ sơ.

Dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai - một trong những dịch vụ thanh toán thiết yếu được Chính phủ triển khai trên phạm vi toàn quốc - tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện với tổng số tiền thanh toán trong Quý I năm 2022 là 8.188.730.383 đồng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả bao gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (629 giao dịch với 1.681.976.228 đồng); UBND thị xã Hoài Nhơn (561 giao dịch với 2.240.212.133 đồng); UBND huyện Tây Sơn (534 giao dịch với 1.125.260.448 đồng); UBND thành phố Quy Nhơn (266 giao dịch với 1.026.705.224 đồng); UBND huyện Tuy Phước (251 giao dịch, với 474.363.943 đồng), UBND huyện An Lão (275 giao dịch, với 312.879.093 đồng) và UBND huyện Phù Cát (214 giao dịch, với 454.067.879 đồng).

Nổi bật với dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đã có bước chuyển biến mạnh mẽ với tổng số 14.236 giao dịch thanh toán tương ứng với số tiền 1.182.276.262 đồng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả bao gồm: Sở Tư pháp (820 giao dịch với 165.187.000 đồng), Sở Tài nguyên và Môi trường (541 giao dịch với 350.600.00), Sở Giao thông vận tải (524 giao dịch với 711.450.00); UBND thành phố Quy Nhơn (3.548 giao dịch với 286.925.000 đồng).

Trong đó, thị xã Hoài Nhơn và một số địa phương cấp xã trên địa bàn thị xã đã thể hiện sự quyết tâm cao, bứt phá vươn lên trong việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: UBND thị xã Hoài Nhơn: 2.459 giao dịch với 159.000.000 đồng); UBND phường Hoài Tân: 930 giao dịch với 20.890.000 đồng); UBND phường Tam Quang Nam: 316 giao dịch với 4.419.000 đồng).

Một nội dung rất đáng chú ý khác trong Quý I/2022 đó là việc UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long là Trưởng ban Ban Chỉ đạo) và ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025” tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của (gọi tắt Đề án 06). Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của tỉnh cũng đã thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật