A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, đánh giá 31 thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25.1.2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh đối với 31 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 13 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Trong đó, ở cấp tỉnh có 26 TTHC, cấp huyện 4 TTHC, cấp xã 1 TTHC.

Thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện quy trình rà soát các TTHC theo yêu cầu về mục tiêu, tiến độ đề ra; tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, yêu cầu nội dung đơn giản hóa có cả rút ngắn thời gian giải quyết cũng như cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC.

Theo HOÀI NHÂN (baobinhdinh.vn)


Tác giả: HOÀI NHÂN

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật