A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, giá trị trung bình của Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (Chỉ số Par Index) đối với Khối 21 cơ quan thuộc UBND tỉnh là 90,58%. Trong đó, 03 cơ quan dẫn đầu lần lượt là: Văn phòng UBND tỉnh (99,87%), Sở Nội vụ (96,51%), Sở Khoa học và Công nghệ (95,9%). Điểm nổi bật: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ là những cơ quan thuộc nhóm dẫn đầu về Chỉ số hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức, công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (Chỉ số SIPAS); trong khi đó, Văn phòng UBND tỉnh cũng là cơ quan dẫn đầu về kết quả hài lòng của các đối tượng khảo sát là: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về chất lượng phục vụ hành chính trong năm 2021.

Trong danh sách 21 cơ quan nêu trên, 12 cơ quan có kết quả chỉ số Chỉ số Par Index đạt trên 90% và cao hơn so với giá trị trung bình của nhóm; 06 cơ quan có kết quả từ dưới 90% đến trên 85% và 03 cơ quan có kết quả dưới 85%, bao gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Đối với Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, giá trị trung bình đạt 81,42%. Trong đó, 03 địa phương dẫn đầu lần lượt là: Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, An Lão. Tương tự như Khối 21 cơ quan thuộc UBND tỉnh nêu trên, Vĩnh Thạnh, An Lão là những địa phương thuộc nhóm dẫn đầu Chỉ số SIPAS năm 2021; trong khi đó, Hoài Nhơn là đơn vị duy nhất của Khối địa phương có kết quả Chỉ số Par Index đạt trên 90%.

Đáng chú ý, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn là những địa phương liên tục tăng vị trí trong Bảng xếp hạng Chỉ số Par index của Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố liên tục trong 03 năm (từ năm 2019 đến năm 2021). Ở mặt khác, Vân Canh, Tuy Phước, An Nhơn là những địa phương không có cải thiện về mặt vị trí.

Đối với Khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, giá trị trung bình đạt 84,00%, kết quả cụ thể: Cục Hải quan tỉnh (85,80%), Kho bạc Nhà nước tỉnh (85,18%), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (84,31), Cục Thuế tỉnh, (82,51%), Bảo hiểm xã hội tỉnh (82,21%).

Kết quả xếp hạng Chỉ số Par Index tương đồng với kết quả xếp hạng Chỉ số SIPAS năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trước đó của Khối các cơ quan Trung ương. Đáng chú ý, sau 7 năm liên tục dẫn đầu (từ năm 2014 đến năm 2020), Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã rơi xuống với vị trí cuối Bảng xếp hạng của 05 cơ quan thuộc Khối này.

Trên cơ sở kết quả nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phê duyệt Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 được công bố tại Quyết định này; đồng thời, hướng dẫn công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao kết quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Tham mưu, đề xuất việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Người đứng đầu các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả, Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tổ chức quán triệt, phân tích, đánh giá kết quả đạt được; đưa kết quả Chỉ số cải cách hành chính vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp đẩy mạnh, cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong thời gian đến./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật