A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định” (Chỉ số DDCI)

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 56/UBND-KSTT ngày 06/01/2022 chỉ đạo việc triển khai Chỉ số DDCI.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, để tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Chỉ số DDCI ban hành kèm theo Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền các nội dung quy định của Chỉ số DDCI; trên cơ sở đó, rà soát, chỉ đạo việc khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác khảo sát, đánh giá Chỉ số DDCI năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nội dung công việc cần thiết để phục vụ hiệu quả cho công tác tổ chức khảo sát, đánh giá và công bố kết quả Chỉ số DDCI năm 2022. Đồng thời, nghiên cứu nội dung các Báo cáo DDCI năm 2020 được Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh gửi kèm theo Công văn số 376/VNC-KTXH ngày 20/12/2021 để thiết kế nội dung câu hỏi Phiếu khảo sát và xây dựng báo cáo kết quả khảo sát Chỉ số DDCI phải đảm bảo phản ánh đầy đủ tình hình thực trạng các lĩnh vực thuộc phạm vi đánh giá Chỉ số DDCI gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những vấn đề tồn tại, hạn chế được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, góp ý; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục đáp ứng yêu cầu xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thật sự thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, phục vụ hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong công tác xúc tiến, thu hút dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật