A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Chánh Thanh tra tỉnh;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Giám đốc Sở Ngoại vụ;

- Giám đốc Sở Du lịch;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh;

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Giám đốc Sở Xây dựng;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật