A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1047/UBND-KSTT ngày 03/3/2022 chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung  Bộ chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá; khắc phục triệt để những tiêu chí mang tính hình thức, không còn phù hợp với tình hình thực tế nhằm đánh giá khách quan, thực chất, toàn diện và đáp ứng yêu cầu thúc đẩy cải cách, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; trong đó, bổ sung Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và thí điểm đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập vào đối tượng thuộc phạm vi đánh giá cải cách hành chính.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất trong tháng 4 năm 2022./.

Dũng Linh

 


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật