A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp - cấp giấy phép lao ðộng cho người lao động nước ngoài: Giải quyết trong 11 ngày

Ngày 21.4, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nộp 2 bộ hồ sơ (1 bộ hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp và 1 bộ hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam) theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tổng thời gian giải quyết 11 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trường hợp người được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 16 ngày).

Theo MAI LÂM (baobinhdinh.vn)

 

 

 

Nguồn:http://www.baobinhdinh.vn/ Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật