|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAPI năm 2021

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2497/UNBD-KSTT ngày 11/5/2022 chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAPI năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở nghiên cứu nội dung Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2021 và tổ chức khảo sát phúc tra, phân tích, đánh giá việc thực hiện các nội dung, tiêu chí của chỉ số PAPI trong năm 2021 gắn với đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến công tác tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh” và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Chỉ số PAPI; tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất cụ thể các giải pháp cải thiện thực chất kết quả Chỉ số PAPI trong thời gian tới nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu theo Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Trước đó, theo kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (Chỉ số PAPI) năm 2021 được công bố vào ngày 10 tháng 5 năm 2022: tỉnh Bình Định đạt 41.944 điểm, xếp vị trí thứ 37, thuộc nhóm Trung bình thấp (năm 2020: đạt 43.25 điểm, xếp vị trí thứ 22). Trong đó, 05/08 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2020, bao gồm: “Tham gia của người dân ở cơ sở”, “Công khai minh bạch”, “Trách nhiệm giải trình với người dân”, “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” và “Thủ tục hành chính”./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật