|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn tỉnh công bố kết quả: Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS và Chỉ số DDCI hằng năm

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2686/UNBD-KSTT ngày 19/5/2022 chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan đến công tác triển khai Bộ Chỉ số DDCI.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung của Bộ chỉ số DDCI (nếu cần thiết). Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR Index), Chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) và Chỉ số DDCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh) hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu thực hiện kể từ năm 2023.

Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả đánh giá Chỉ số DDCI là cùng thời điểm với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả Chỉ số Par Index, Chỉ số SIPAS: trước ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp của năm đánh giá.

Do đó, việc tổ chức hội nghị theo ý kiến chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc sử dụng kết quả các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật