|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao nhiệm vụ “đích danh” cho các cơ quan chủ trì cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (Chỉ số PCI) đến năm 2025

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/5/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025. 

 

Ảnh minh họa 

Mục tiêu của Kế hoạch là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ số PCI; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh, góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu kết quả Chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 03 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, điểm Chỉ số năm sau cao hơn năm trước cho từng chỉ số thành phần của Chỉ số PCI:

Tương ứng với mỗi giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần, UBND tỉnh giao nhiệm vụ “đích danh” cho từng cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Đối với Chỉ số “Gia nhập thị trường” phấn đấu đạt từ 8,65 điểm trở lên và (ii) Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” phấn đấu đạt từ 6,7 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì.

 - Đối với Chỉ số “Tính năng động của chính quyền” phấn đấu đạt từ 7,0 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

- Đối với Chỉ số “Tiếp cận đất đai” phấn đấu đạt từ 7,3 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì.

- Đối với Chỉ số “Tính minh bạch” phấn đấu đạt từ 7,1 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

- Đối với Chỉ số “Chi phí thời gian” phấn đấu đạt từ 8,1 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì.

- Đối với Chỉ số “Chi phí không chính thức” phấn đấu đạt từ 7,1 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì.

 - Đối với Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” phấn đấu đạt từ 6,32 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì.

-  Đối với Chỉ số “Đào tạo lao động” phấn đấu đạt từ 6,85 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì.

- Đối với Chỉ số “Thiết chế và an ninh trật tự” phấn đấu đạt từ 7,2 điểm trở lên. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ đối với nhóm “Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ” cho các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Định và các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng, ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính hằng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được giao phụ trách. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (Chỉ số DDCI); phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI, Chỉ số DDCI hằng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện.

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025 nêu trên là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kết quả Chỉ số PCI năm 2021, tổng số điểm PCI tỉnh Bình Định đạt được là 68,32 (tăng 5,14 điểm so với năm 2020), xếp thứ 11 (thuộc nhóm Tốt), tăng 26 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 37). Trong 12 địa phương thuộc Vùng duyên hải miền Trung, Bình Định đứng thứ 3 (tăng 7 bậc so với năm 2020) đứng sau Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và đứng trên 09 tỉnh gồm Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật