A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 04/2023

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 258/VPUBND-KSTT ngày 07/05/2023 cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 4/2023

Theo nội dung Công văn, thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate trong tháng 4/2023 (từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023), toàn tỉnh đã tiếp nhận 50.652 hồ sơ và giải quyết 42.762 hồ sơ; trong đó: giải quyết đúng/trước hạn 42.732 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,93%), giải quyết trễ hạn 30 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,07%), đang giải quyết 7.887 hồ sơ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 30 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, bao gồm:

- Đối với cấp tỉnh: Sở Công Thương (01 hồ sơ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 hồ sơ).

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: huyện Hoài Ân (08 hồ sơ), huyện Phù Mỹ (03 hồ sơ), thị xã An Nhơn (02 hồ sơ), huyện Phù Cát (01 hồ sơ), huyện An Lão (01 hồ sơ), huyện Vĩnh Thạnh (01 hồ sơ).

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn (01 hồ sơ); xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (01 hồ sơ); các xã: Cát Hải, Cát Hanh và thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (04 hồ sơ); xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (01 hồ sơ); xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân (01 hồ sơ); xã An Trung, huyện An Lão (01 hồ sơ); xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (01 hồ sơ); thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh (01 hồ sơ); xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước (01 hồ sơ). 

So với tháng 3/2023, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm 08 hồ sơ, cụ thể: cấp tỉnh tăng 01 hồ sơ, cấp huyện tăng 02 hồ sơ và cấp xã giảm 11 hồ sơ.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá nguyên nhân hồ sơ giải quyết trễ hẹn, xem xét trách nhiệm của công chức, viên chức có liên quan thường xuyên để hồ sơ trễ hẹn, có giải pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 tháng 7 năm 2022./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật