A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 9/2022

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 539/VPUBND-KSTT ngày 05/10/2022 cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 9/2022

Theo nội dung Công văn, thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate (từ ngày 01/9/2022 đến ngày 30/9/2022), toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 55.973 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 55.880 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,83%), giải quyết trễ hạn 92 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,16%), đang giải quyết 8.507 hồ sơ. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 92 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, cụ thể như sau:

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: có 02 hồ sơ trễ hạn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (01 hồ sơ), Sở Tài nguyên và Môi trường (01 hồ sơ).

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 17 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc 06/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: UBND huyện Phù Mỹ (07 hồ sơ), UBND huyện Vĩnh Thạnh (04 hồ sơ), UBND huyện Tuy Phước (02 hồ sơ), UBND thành phố Quy Nhơn (02 hồ sơ), UBND thị xã An Nhơn (01 hồ sơ) và UBND huyện Phù Cát (01 hồ sơ).

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 73 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc 23/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 01/21 đơn vị cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn (01 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An Nhơn (03 hồ sơ), 03/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (19 hồ sơ), 06/19 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (21 hồ sơ), 02/17 đơn vị cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn (02 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (04 hồ sơ), 01/10 đơn vị cấp xã thuộc huyện An Lão (01 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn (02 hồ sơ), 02/09 đơn vị cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh (02 hồ sơ), 02/13 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tuy Phước (18 hồ sơ).

Văn phòng UBND tỉnh đánh giá, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn trong tháng 9/2022 tăng 54 hồ sơ so với tháng 8/2022, cụ thể: cấp tỉnh tăng 02 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hẹn trong tháng 8/2022), cấp huyện tăng 07 hồ sơ và cấp xã tăng 45 hồ sơ, nhiều nhất là tại địa bàn huyện Tuy Phước (tăng 13 hồ sơ). Đáng chú ý, một số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã nhiều lần gây trễ hẹn hồ sơ tính từ ngày 01/4/2022 cho đến nay.

Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn và có giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cá nhân nhiều lần vi phạm. Đồng thời, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật