A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện chỉ tiêu của 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến trong tháng 10/2023

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 763/BC-VPUBND ngày 10/11/2023 công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu của 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến trong tháng 7/2023 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Dữ liệu được trích xuất từ Hệ thống VNPT-iGate cho thấy kết quả thực hiện một số chỉ tiêu liên quan dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tháng 10/2023, cụ thể như sau:

- Đối với chỉ tiêu “Hồ sơ trực tuyến” được quy định 50%: kết quả chung của cả tỉnh đạt 50,2%. Trong đó: cấp tỉnh đạt 63,8%, cấp huyệt chỉ đạt 33,3% và cấp xã đạt 52%.

 - Đối với chỉ tiêu “Thanh toán trực tuyến” được quy định 35%: kết quả chung của cả tỉnh đạt 71,2%. Trong đó: cấp tỉnh đạt 50,5%, cấp huyện đạt 69,4% và  cấp xã đạt 78,9%.

 - Đối với chỉ tiêu “Số hóa thành phần hố sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính” được quy định cấp tỉnh 70%, cấp huyện 60% và cấp xã 55%: kết quả chung của cả tỉnh đạt 60,8%. Trong đó: cấp tỉnh đạt 82,8%, cấp huyện đạt 54% và cấp xã đạt 55,8%.

 - Đối với chỉ tiêu “Cấp kết quả điện tử” được quy định 100%: kết quả chung của cả tỉnh đạt 62,4%. Trong đó: cấp tỉnh đạt 63,5%, cấp huyện đạt 49,9% và cấp xã đạt 69,2%.

 - Đối với chỉ tiêu “Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính” được quy định 100%: kết quả chung của cả tỉnh đạt 91,4%. Trong đó: cấp tỉnh đạt 94,7%, cấp huyện đạt 95% và cấp xã đạt 89,3%.

Trên cơ sở kết quả nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến thấp chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế và có giải pháp nâng cao kết quả, hoàn thành chỉ tiêu được giao, không làm ảnh hưởng chỉ tiêu chung của tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất Phương án tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn cho người sử./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật