A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/9/2023 sửa đổi nội dung Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, của UBND các huyện, thị xã, thành phố và của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Các nội dung khác liên quan đến công tác đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn thực hiện theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3507/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh nhằm mục đích đánh giá thực chất, khách quan công tác cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng loại bỏ những nội dung đánh giá mang tính hình thức, thiếu cơ sở vững chắc cho việc kiểm chứng, đánh giá; đồng thời, đảm bảo sự “phân minh” thông qua việc bổ sung điểm thưởng, điểm trừ.

Theo đó, điểm thưởng được đánh giá khi có nội dung đột phá thật sự vượt trội, chuyển biến mạnh mẽ, tiêu biểu, hoàn thành vượt chỉ tiêu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Điểm trừ được áp dụng nếu không thực hiện việc xin lỗi theo quy định đối với các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn hoặc để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật