A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 27/4, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Dự hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và đại biểu tại 56 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Nhằm khẩn trương đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, ban, ngành có liên quan, UBND 44 tỉnh, thành phố có biên giới xây dựng Đề án “Tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thông qua hai chuyên đề: Nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Biên phòng Việt Nam; Nội dung và các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó tập trung giới thiệu nội dung Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng thông tin một số chính sách của Nhà nước về Bộ đội Biên phòng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hoạt động cơ bản về biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và Bộ đội Biên phòng; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị quân đội trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; hoạt động phối hợp, phối thuộc giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị đại biểu của các ban, bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành có biên giới; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức tập huấn cho các đối tượng thuộc quyền, nhất là các đối tượng có liên quan trực tiếp, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; triển khai thực hiện tốt Đề án “Tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật BP Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2011 - 2025”.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng đề nghị tiếp tục nêu cao trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương nơi có biên giới quốc gia về nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp nhằm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới vững mạnh./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật