|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và 03 năm triển khai Kết luận số 06-CT/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các hội đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hộiđược nâng lên. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xem việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên; quan tâm, chủ động bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, gắn việc huy động và sử dụng nguồn vốn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp.

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên quan tâm đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát xã hội đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, thông qua việc lồng ghép hoạt động tín dụng với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-CT/TW khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của Nhân dân, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng cho biết: Ngân hàng CSXH Việt Nam cam kết đồng hành với tỉnh trong thời gian tới để hỗ trợ tỉnh thực hiện các chỉ tiêu về an sinh xã hội. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu về một số nội dung có liên quan, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi nhận và biểu dương những kết quả trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cho biết mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững trên địa bàn, nhưng đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước (3,13%/2,93%), trong đó nhiều hộ nghèo còn thiếu vốn sản xuất kinh doanh để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, thoát nghèo bền vững (theo báo cáo của các cơ quan chức năng có 594 hộ/13.834 hộ nghèo của tỉnh thiếu vốn sản xuất kinh doanh). 

Vì vậy, trong thời gian tới các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận và vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; trong đó, xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai có hiệu quả chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục ưu tiên cân đối nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội,hàng năm cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Với nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tín dụng chính sách xã hội trong đảm bảo an sinh xã hội; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn tin tưởng rằng việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt những kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Dịp này, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam (giữa) tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh về những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật