|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phong trào trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2022, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong Phong trào có trọng tâm, trọng điểm; công tác vận động nhân dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. Công tác giáo dục, phòng ngừa xã hội nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại và bạo hành trẻ em đã được tập trung triển khai thực hiện. Các địa phương đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện Phong trào tại cơ sở như: tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú; hướng dẫn bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân, phát huy được hiệu quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Theo đó, công tác xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh được quan tâm thực hiện hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hội, đoàn thể đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân với phương châm “Sống làm theo Hiến pháp và Pháp luật”, trách nhiệm chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được đề cao và thực hiện có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.095/1.116 hương ước, quy ước đã được rà soát, bổ sung và UBND cấp huyện công nhận.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa được đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, ủng hộ. Đến năm 2022, có 389.940/410.236 hộ được công nhân gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95.09%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cấp ủy, chính quyền quan tâm và phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ đó, đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức người dân được nâng lên, việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được người dân quan tâm thực hiện. Diện mạo khu vực nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chất lượng đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về việc triển khai kế hoạch thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quá trình triển khai thực hiện phong trào phải linh hoạt, tiết chế; đầu tư có hiệu quả, đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật; các tiêu chí xét công nhận danh hiệu cần hướng tới thực chất, không chạy theo số lượng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiện toàn Ban chỉ đạo, rà soát lại các quy định liên quan đến phong trào TDĐKXDĐSVH, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nhằm tạo cơ sở pháp lí chặt chẽ để hoạt động phong trào được triển khai hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VH&TT - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phối hợp với sở, ban, ngành liên quan triển khai có hiệu quả 03 Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Tăng cường công tác phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, địa phương đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở nhằm phát huy hiệu quả, công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật