A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỈ THỊ về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022.

Kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ tiến hành tổ chức các kỳ thi: Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Để các kỳ thi nói trên được triển khai an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hướng dẫn triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong từng khâu của quy trình tổ chức các kỳ thi; xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, các hành vi gian dối trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục;

- Chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch thời gian năm học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường THPT; chỉ đạo các trường THPT tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh, kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi và nghiệp vụ liên quan cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm tổ chức đạt yêu cầu của từng kỳ thi; theo dõi, tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo biết để chỉ đạo kịp thời.

- Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho thí sinh tham gia dự thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. - Phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi quy chế thi; mục đích, ý nghĩa, tính chất và yêu cầu của các kỳ thi;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông phối hợp triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” của các cấp bộ Đoàn và tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất cho các đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh về hoạt động, tình hình tổ chức các kỳ thi năm 2022 và việc thực hiện quy chế thi; đồng thời, báo cáo theo yêu cầu và thực hiện đúng những quyết định, chỉ đạo có liên quan của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.

2. Công an tỉnh: - Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và phòng chống cháy nổ tại địa điểm in sao đề thi, coi thi và chấm thi; chú trọng tuần tra, canh gác, phân luồng giao thông bảo đảm an toàn trật tự khu vực xung quanh các địa điểm coi thi; phối hợp bảo vệ an toàn việc vận chuyển đề thi, bài thi, hồ sơ thi và bảo vệ các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong thời gian diễn ra kỳ thi. - Thu thập và xử lý thông tin phản ánh của thí sinh, của những người làm công tác thi và của nhân dân đối với từng kỳ thi; có biện pháp ngăn ngừa tiêu cực, gian dối trong quá trình tổ chức các kỳ thi.

3. Sở Tài chính: - Bố trí kịp thời kinh phí phục vụ việc tổ chức các kỳ thi năm 2022 theo kế hoạch đã được duyệt và bảo đảm đúng quy định.

- Phối hợp hướng dẫn chi chế độ chính sách liên quan đến công tác thi, xét tốt nghiệp; công tác thanh quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

4. Thanh tra tỉnh: Cử người tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Đoàn Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: - Hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các kỳ thi, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời; - Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm các phương tiện thông tin liên lạc, đường truyền internet thông suốt trong quá trình tổ chức các kỳ thi.

6. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc cử cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ công tác coi thi để theo dõi, tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khỏe của những người làm công tác coi thi và các thí sinh dự thi.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị y tế trực thuộc trách nhiệm xác nhận các trường hợp thí sinh bị bệnh hoặc phải cấp cứu không thể dự thi được, để làm căn cứ xét và công nhận đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh dự thi.

- Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống Covid-19 tại các địa điểm tổ chức thi.

7. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi; của thí sinh và người thân thí sinh.

- Chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Cảnh sát giao thông bảo đảm an toàn giao thông.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất thường trong thời gian tổ chức các kỳ thi.

9. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh và Báo Bình Định: Thông tin, tuyên truyền kịp thời những quy định, quy chế thi và các thông tin về kỳ thi; góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ trong dư luận xã hội và nhân dân.

10. Công ty Điện lực Bình Định: Xây dựng kế hoạch cung cấp điện để phục vụ tốt các kỳ thi. Chỉ đạo các chi nhánh điện trực thuộc bảo đảm cung cấp đủ điện cho các địa điểm in sao, coi thi, chấm thi; đặc biệt là trong những ngày in sao đề thi. Có phương án khắc phục ngay sự cố mất điện trong những ngày tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

11. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai phong trào "Thanh niên tình nguyện", chương trình "Tiếp sức mùa thi"; tham gia cùng các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn nghỉ tại các địa điểm coi thi.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung công tác thi theo phân công.

- Vận động, hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, học sinh khuyết tật được tham dự kỳ thi, không để học sinh phải bỏ thi do gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại./.


Tác giả: LKY

Tin nổi bật Tin nổi bật