A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 22/9, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Quang cảnh lễ ký kết

Tại buổi lễ, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký kết quy chế phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí minh tỉnh.

Các Quy chế đã cụ thể hóa các nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các cơ quan; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình phối hợp công tác trên cơ sở đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, phù hợp với quy định hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi bên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các bên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cơ chế vững chắc trong mối quan hệ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) ký kết quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội vào kết quả hoạt động của chính quyền các cấp trong thời quan qua.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức mình và có sự phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quy chế phối hợp đã đề ra. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo các cấp Đoàn, Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030... Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và nông dân; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; tham gia công tác chuyển đổi số…

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nội dung đã đề ra liên quan đến từng ngành, lĩnh lực./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật