A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 57/QĐ-BCĐCCHC ngày 23/05/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

Theo đó, Quy chế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập các Tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính khi cần thiết bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ hằng Quý để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Khi có yêu cầu hoặc khi cần sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định họp đột xuất toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo hoặc họp với một số thành viên Ban Chỉ đạo.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm định kỳ hằng Quý báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban Chỉ đạo (qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo chung).

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm Phó Trưởng Ban và 29 Ủy viên Ban Chỉ đạo là Người đứng đầu các cơ quan liên quan, trong đó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tuấn là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật