A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án 06” trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3082/UBND-KSTT ngày 17/05/2023 việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án 06” trên địa bàn tỉnh

Theo nội dung Công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, rà soát, tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện Đề án 06 của tỉnh và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương, trước mắt là trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo nội dung Chỉ thị nêu trên. Kể từ năm 2024 trở đi, Công an tỉnh phải chủ động triển khai tổng kết, đánh giá công tác thực hiện của năm trước để đảm bảo hoàn thành việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 06 hằng năm ngay trong tháng 01.

Nội dung Chỉ thị số 32-CT/TU nêu trên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc phổ biến đến Chi bộ./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật