A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sử dụng thông tin, dữ liệu giấy tờ điện tử của công dân được tích hợp trên ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2976/UBND-KSTT ngày 12/05/2023 chỉ đạo việc sử dụng thông tin, dữ liệu giấy tờ điện tử của công dân được tích hợp trên ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức được phân công làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm việc sử dụng thông tin, dữ liệu giấy tờ điện tử của công dân được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an được cài đặt trên điện thoại di động thông minh) đối với các trường hợp được pháp luật quy định cần kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan đến công dân trước khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính để thay cho việc yêu cầu công dân xuất trình trực tiếp giấy tờ theo hướng dẫn của Bộ Công an, nhất là đối với trường hợp giấy tờ là chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, trong đó có việc sử dụng giấy tờ điện tử của công dân được tích hợp trên ứng dụng VNeID khi thực hiện thủ tục hành chính.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật