A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn

(binhdinh.gov.vn) - Đây là hoạt động thuộc kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án 5299" của Ủy ban nhân dân tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn vào sáng ngày 30/10/2022.

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 (thường gọi là “Đề án 5299”). Theo đó, hơn 300 đoàn viên, thanh niên là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã được nghe một số thành viên Tổ giúp việc cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh triển khai các nội dung chủ yếu của “Đề án 5299”; tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn cụ thể cách tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (gọi tắt là tài khoản VNEID), tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc để sử dụng, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Hiện nay, ngoài cách tạo lập tài khoản sử dụng từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân có thể sử dụng tài khoản VNEID (hay còn gọi là tài khoản căn cước công dân điện tử) để đăng nhập, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Việc sử dụng tài khoản VNEID được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.

Bà Trịnh Bảo Minh - thành viên Tổ giúp việc cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến “Đề án 5299”

Trước khi tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn như nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến “Đề án 5299” cho hàng ngàn lượt cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi, đánh giá hiệu quả bước đầu của công tác triển khai “Đề án 5299”, số lượng tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia được người dân trên địa bàn tỉnh tạo lập kể từ ngày 01/5/2022 đến nay là 14.831 tài khoản, tăng 319% so với giai đoạn kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022 (giai đoạn chưa thực hiện “Đề án 5299”) - chỉ có 3.538 tài khoản được tạo lập; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến kể từ ngày 01/5/2022 đến nay là 23.005 hồ sơ, tăng 64% so với giai đoạn kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022 với 14.013 hồ sơ.

Một số địa phương của tỉnh đã tích cực triển khai hiệu quả “Đề án 5299” trong thời gian qua bao gồm: thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật