A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định: 100% cán bộ sử dụng tài khoản VNeID thay giấy tờ tuỳ thân

100% công chức, viên chức, người lao động... thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID để thay thế giấy tờ tùy thân trong các giao dịch hành chính, dân sự và thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã có chỉ đạo như trên trong quá trình thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Chuyển biến của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định vừa có báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 5299 - “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 – 2027”.

Công an tỉnh Bình Định ra quân tuyên truyền kích hoạt tài khoản VNeID.

Theo đó, từ khi triển khai đề án 5299 đến nay, đoàn viên, thanh niên từ cấp tỉnh đến cơ sở đã phát huy tinh thần xung kích, năng động, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến. Việc làm này đã đóng góp ngày càng tích cực vào sự chuyển biến của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 1/8/2023, số lượng tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công được người dân trên địa bàn tỉnh tạo lập là 139.788 tài khoản (chưa bao gồm tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID); trong đó, số lượng tài khoản công dân do đoàn viên thanh niên hướng dẫn tạo lập là 133.136 tài khoản, chiếm 95%.

Toàn tỉnh có hơn 80.822 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2022 (45.178 hồ sơ trực tuyến); trong đó, có 32.888 hồ sơ do đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện, chiếm 41%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng UBND tỉnh Bình Đinh nhận thấy, Đề án 5299 vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Kết quả có sự cải thiện, chuyển biến nhưng chưa đảm bảo tính đồng bộ, chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Hiện nay, vẫn còn một số tổ chức Đoàn Thanh niên chậm vào cuộc, chưa tích cực, thiếu quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 5299 dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao đến nay rất thấp.

Công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc triển khai Đề án 5299 được Văn phòng UBND tỉnh thực hiện theo nguyên tắc “thông qua số liệu minh chứng cụ thể”, được đối khớp dữ liệu, kiểm chứng, xác thực thông tin từ “Hệ thống VNPT iGate” đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch. Tuy nhiên hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh chưa thể sử dụng “Hệ thống báo cáo Đề án 5299” để thu thập thông tin, số liệu làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu “tài khoản VNeID” được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên.

Để khắc phục vấn đề nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công an cho phép kết nối, tích hợp “Hệ thống VNPT iGate” với “Hệ thống định danh xác thực điện tử” và cung cấp bổ sung API của “Hệ thống định danh xác thực điện tử” để “Hệ thống VNPT iGate” có thể sử dụng, thực hiện chức năng kiểm tra, xác thực trạng thái kích hoạt “tài khoản VNeID” của công dân (xác thực thông qua số Căn cước công dân).

100% cán bộ sử dụng tài khoản VNeID

Sau khi xem xét nội dung báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 5299; đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID gắn với thực hiện 5 chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến. Khắc phục ngay tình trạng chạy theo chỉ tiêu, không thực chất.

“Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID để thay thế giấy tờ tùy thân trong các giao dịch hành chính, dân sự và thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cấp bộ Đoàn xác nhận thông tin người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cho Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND) vào ngày 25 hàng tháng. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai kết nối “Hệ thống VNPT iGate” với “Hệ thống VNPT - CCVC tỉnh Bình Định” để kiểm tra, giám sát việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức.

Tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kết nối “Hệ thống VNPT iGate” với “Hệ thống VNPT - CCVC tỉnh Bình Định” để kiểm tra, giám sát việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số công việc.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp xây dựng API cung cấp thông tin theo mô tả để phục vụ cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin của “Hệ thống VNPT - CCVC tỉnh Bình Định” với “Hệ thống VNPT iGate” đối với các trường hợp nộp hồ sơ thủ tục hành chính là cán bộ, công chức, viên chức. 

Sở TT&TT phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và VNPT Bình Định triển khai giải pháp kỹ thuật để “Hệ thống VNPT iGate” kết nối, tích hợp với “Hệ thống VNPT - CCVC tỉnh Bình Định” thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

VNPT Bình Định xây dựng bổ sung chức năng của “Hệ thống VNPT-iGate” để kiểm tra, xác thực thông tin của đối tượng nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp là cán bộ, công chức, viên chức.


Tác giả: Diễm Phúc
Nguồn:vietnamnet.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật