|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định hỗ trợ 264,600 tấn gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2022-2023 cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Kế hoạch, 1.960 học sinh sẽ được hỗ trợ 264,600 tấn gạo trong năm học 2022-2023. Trong đó, gồm có: 1.149 học sinh bán trú đang học trong trường phổ thông dân tộc bán trú; 157 học sinh tiểu học, trung học cơ sở mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại trường tiểu học (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học) thuộc khu vực III đủ điều kiện về khoảng cách; 148 học sinh tiểu học, trung học cơ sở mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại trường tiểu học (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học) thuộc khu vực II đủ điều kiện về khoảng cách; 506 học sinh trung học phổ thông (trong đó có 477 học sinh dân tộc thiểu số) là người dân tộc thiểu số (hoặc học sinh người Kinh) mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đang học tại trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học) đủ điều kiện về khoảng cách.

Thời gian dự kiến tiếp nhận gạo trong năm học 2022-2023 cụ thể như sau: từ ngày 20/9/2022 đến ngày 10/10/2022, tiếp nhận hỗ trợ gạo học kỳ I; từ ngày 10/01/2023 đến ngày 30/01/2023, tiếp nhận hỗ trợ gạo học kỳ II.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật