|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 11/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện hợp tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Sở Ngoại vụ cho biết, trong năm 2022, tỉnh Bình Định đã không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên và ngày càng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt láng giềng giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào gồm Attapu, Champasak, Sekong, Salavan nói riêng. Trong đó, 2 bên thường xuyên trao đổi, thăm hỏi, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, quốc phòng, công thương, đầu tư, thông tin truyền thông. Hiện nay, có 88 sinh viên thuộc các tỉnh Nam Lào đang học tập tại tỉnh Bình Định. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ học bổng cho các sinh viên Lào học tập tại tỉnh với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào đã thảo luận, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đầu tư giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào trong thời gian đến theo hướng khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên. Đồng thời đề xuất một số ý kiến, biện pháp để tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Attapu, Champasak, Sekong và Salavan giai đoạn 2021 – 2025 đạt kết quả.

Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào của tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các sở, ngành liên quan phải chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ký kết và triển khai các nội dung chương trình hợp tác hữu nghị giữa Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào. Cách thức tổ chức cần có sự đổi mới, hướng tới hiệu quả thiết thực, đem lại sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa, nhất là những lĩnh vực mà mỗi bên đang cần, trọng tâm là hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, sau đó có thể mở rộng thêm 1 số ngành khác. Theo đó, ngay từ bây giờ phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023, đặc biệt các ngành có hợp tác với các tỉnh Nam Lào, việc tổ chức các đoàn thăm hỏi, giao lưu, trao đổi. Riêng đối với việc tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Attapu, Champasak, Sekong và Salavan giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến tổ chức trong tháng 3/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang lưu ý các nội dung chương trình ký kết cần xin ý kiến của Bộ ngoại giao để chuẩn bị văn kiện ký kết đảm bảo chất lượng, thiết thực, đồng thời xây dựng kịch bản cụ thể trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và giao cho các ngành có sự chuẩn bị kịp thời./.


Tác giả: Đậu Thuỳ Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật