A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 6/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022 vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các đơn vị trong tỉnh, Sở KH&CN đã tổ chức thực hiện hoàn thành một nhiệm vụ, chi tiêu kế hoạch được giao trong năm. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn qua mạng thông tin điện tử. Công tác thanh tra, kiểm tra được phối hợp và duy trì thường xuyên theo kể hoạch và chỉ đạo của cấp trên, việc kiểm tra theo đúng quy trình. Các hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai và duy trì đáp ứng phần lớn các yêu cầu của sản xuất kinh doanh ở địa phương; Công tác nghiên cứu, chế tạo các mô hình phục vụ cho phổ biến khoa học tại Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo đạt được những kết quả tốt. Thực hiện và chủ động đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tổ hợp không gian khoa học giai đoạn 1 và giai đoạn 2 phù hợp với tình hình thực tế...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Sở KH&CN xác định tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ KH&CN. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về phát triển địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025. Cùng với đó, đẩy mạnh hướng dẫn tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ; hướng dẫn tổ chức cách thức xây dựng, quản lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ tại tổ chức. Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng các dự án tham gia các Chương trình Quốc gia như: chương trình phát triển sản phẩm quốc gia; chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Thực hiện đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định; tra cứu thông tin, hỗ trợ thẩm định công nghệ, thiết bị các dự án đầu tư thuộc trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành khoa học và công nghệ trong năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, năm 2023, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ triển khai các Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Để KH&CN trở thành nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng Bình Định trở thành điểm đến của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, điểm đến của các nhà khoa học nổi tiếng trong nước và quốc tế, ông đề nghị Sở KH&CN và các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ; xác định phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm, là yêu cầu quan trọng, là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Sở KH&CN chủ trì, phối hợp các tổ chức khoa học, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hỗ trợ các địa phương chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại giống có chất lượng cao, kỹ thuật canh tác hữu cơ, quy trình chế biến, bảo quản sản phẩm... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ các doanh nghiệp KH&CN hiện có. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp khoa học của tỉnh, trước mắt là đổi mới cơ chế tài chính, bảo đảm quyền tự chủ, năng động, sáng tạo. Hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cũng như cơ chế “tuyển chọn” đề tài, dự án khoa học công nghệ cần có tư duy đổi mới, đột phá trong trong đề xuất thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với đổi mới cơ chế, phương thức quản lý tổ chức, hoạt động KH&CN. Tập trung đầu tư nguồn lực cho những nhiệm vụ, dự án có quy mô lớn, mang tính đột phá, ưu tiên đối với các lĩnh vực trọng điểm; khuyến khích, hỗ trợ tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, đổi mới và phát triển công nghệ. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải là sản phẩm hữu ích, có giá trị thực tiễn và đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Dịp này, UBND tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm ông Trương Quang Phong, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển KT-XH tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN (thời hạn bổ nhiệm 5 năm).


Tác giả: Đậu Thuỳ Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật