|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 4/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị TW đứng chân trên địa bàn tỉnh; cùng lãnh đạo các Hiệp hội và doanh nghiệp tiêu biểu tại Bình Định. 

Quang cảnh hội nghị

Kế thừa những thành quả đã đạt được năm 2022 và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ tổng quát của năm 2023 là: Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cùng cả nước thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%-7,5%. Trong đó, tập trung xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi đối với các thành phần kinh tế. Tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; chú trọng ứng dụng công nghệ số; phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hoá, thể thao và bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành, năm 2023, Bình Định phấn đấu: Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7 - 7,5% (tính theo giá so sánh 2010). Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 3 - 3,2 %; Công nghiệp và Xây dựng tăng 9 - 9,5 % (Riêng Công nghiệp tăng  9,5 - 9,7 % ); Dịch vụ tăng 7,9 - 8,7 %; Thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9 %; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5 - 7,7 %; Tổng kim ngạch xuất khẩu 1.600 triệu USD; Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 13.650 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 12.558,5 tỷ đồng); Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 74,9 - 75,2 triệu đồng/người/năm; Tạo việc làm mới cho 28.500 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 62 % trở lên; Giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,8 %; Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18,21 %; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt trên 35,5 giường; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 7,3%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,3%; Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì 100% (trong đó  tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 33%); Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 85,07%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 85%...

Lãnh đạo các sở, ngành và 11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện ký giao ước thi đua với tỉnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, quan điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đó là: UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện bằng hệ thống số hóa các chỉ số, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo từng tháng, từng quý, 6 tháng và cả năm. Từ năm 2023, UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho từng sở, ban, ngành, địa phương một cách cụ thể. Toàn bộ hệ thống số liệu được thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật số liệu, dữ liệu theo định kỳ nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, cũng như công tác kiểm tra, giám sát.

Hội nghị đã nghe tham luận của một số sở, ngành của tỉnh và một số địa phương, nêu rõ những bài học kinh nghiệm trong năm vừa qua, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn và đề xuất các giải pháp khắc phục. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định và tặng hoa, chúc cho các sở, ngành và địa phương thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được tỉnh giao năm 2023.

Tại hội nghị, sau khi thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp trao Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành và địa phương; Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã tặng hoa, chúc thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được tỉnh giao năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã giúp cho Bình Định đạt được kết quả khả quan trong năm vừa qua.

Tuy vậy, bước vào năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là lạm phát, lãi suất có chiều hướng tăng, thị trường thu hẹp và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới sẽ tác động khó lường đến cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đề nghị sau hội nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các địa phương cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt ngay từ đầu năm các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bằng những chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, có tính khả thi cao, đề ra giải pháp cụ thể, kế hoạch chi tiết khắc phục nhanh, hiệu quả những mặt còn tồn tại, hạn chế, nhất là ưu tiên tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc phục vụ đời sống nhân dân. Cần rà soát để khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, bổ sung cơ chế chính sách, quy định, quy chế, quy trình, thủ tục giữa các cấp, các ngành, phải làm cho “thông suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên”. Phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, bám sát công việc, bám sát cơ sở, địa bàn, DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các ách tắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, nhất là công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Định trong quý II/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng; đồng thời hoàn thiện tuyến đường ven biển và đẩy nhanh thi công các công trình giao thông trọng điểm, để tạo không gian mới cho phát triển. Cùng với đó, toàn tỉnh phải quan tâm đến phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt là an sinh xã hội; nỗ lực đi đầu trong công tác chuyển đổi số, gắn với cải cách hành chính để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng nhấn mạnh 3 việc lớn từ nay đến năm 2025 phải làm để tạo dư địa phát triển mới cho tỉnh, đó là: quyết tâm tranh thủ Chính phủ duyệt quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Phù Cát; nạo vét, mở luồng phát triển cảng biển Quy Nhơn; và kiến nghị Chính phủ cho mở cao tốc từ Quy Nhơn đi Gia Lai…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng này. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và nghiêm túc bằng những hành động cụ thể, lượng hóa được. UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã cam kết thì phải làm, đã làm phải có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày về các giải pháp điều hành chủ yếu của UBND tỉnh trên các lĩnh vực: sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp, xây dựng; hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch; về tài chính ngân sách và đầu tư công; về các hoạt động trên lĩnh vực xã hội; về xây dựng chính quyền và công tác nội chính; về công tác chuyển đổi số; về công tác bảo vệ môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo điều hành ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2023, theo phương châm: “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, quyết tâm đổi mới phong cách, lề lối làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cấp các ngành ủng hộ UBND tỉnh thực hiện phương châm làm việc mới, thật sự chủ động trong chỉ đạo điều hành. Đó là: UBND tỉnh chủ động với các sở, ngành và địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động với các xã, phường, thị trấn và người dân của mình, mọi quyết định đều hướng tới việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; các sở ngành chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chân chính hoạt động thuận lợi và có hiệu quả… Tinh thần chung là cố gắng làm hết việc chứ không phải hết giờ!

Với sự đổi mới về phương châm chỉ đạo điều hành và phong cách lề lối làm việc trong năm mới, UBND tỉnh quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, điều hành các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2023, phấn đấu tạo ra bước tiến mới cho Bình Định sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật