|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 04/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có các đồng chí: Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Lung - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Điểm cầu Bình Định

Năm 2022, nhận thức về công tác dân tộc đã có sự chuyển biến rõ rệt trong hệ thống chính trị cả nước từ Trung ương đến địa phương. Các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân tộc, nhất là trong việc phối hợp triển khai và hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, đề xuất các đề án trong chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc. Đồng thời, Ủy ban dân tộc đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Theo đó, đời sống của đồng bào các DTTS nhìn chung ổn định và ngày càng được cải thiện. Tình hình kinh tế, đời sống của người dân vùng DTTS&MN cơ bản ổn định. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn vùng DTTS&MN ngày càng khởi sắc. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào vùng DTTS&MN tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng DTTS&MN có chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng DTTS&MN, vùng biên giới cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng... Đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ năm 2021, hầu hết các chính sách dân tộc đã được tích hợp vào Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Năm 2022, việc thực hiện các chính sách dân tộc như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025; Chính sách đối với người có uy tín; Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS; Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025, đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc cần được tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương trong triển khai công tác dân tộc và sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Để công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Chính phủ được triển khai đầy đủ và toàn diện hơn trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh yêu cầu các cơ quan làm công tác dân tộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Cơ quan làm công tác dân tộc các cấp cần đổi mới tư duy, nhận thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt kịp thời tình hình công tác dân tộc để báo cáo, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp giải quyết phù hợp. Quyết tâm, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, chính sách dân tộc khác còn hiệu lực. Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị các bộ, ngành kiện toàn bộ máy làm công tác tham mưu trong lĩnh vực dân tộc. Các địa phương quan tâm lựa chọn các đồng chí có chuyên môn, năng lực, trình độ để bố trí vào cơ quan làm công tác dân tộc các cấp; kịp thời cung cấp thông tin về công tác dân tộc của địa phương cho Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật