A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh triển khai công tác tư pháp năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 30/12, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Thủ trưởng tổ chức pháp chế các sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp tỉnh năm 2022; chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai, xây dựng Chương trình, Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành.

Một số kết quả nổi bật phải kể đến như: Công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện rộng khắp, thống nhất và đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật đã chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Trong năm, tỉnh đã ban hành 168 VBQPPL của HĐND, UBND; Sở Tư pháp tham gia góp ý 175 dự thảo VBQPPL; thẩm định 161 dự thảo VBQPPL. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện tự kiểm tra 96 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 50/50 VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra, các văn bản đều đảm bảo về nội dung, hình thức và thẩm quyền ban hành. Sở Tư pháp cũng đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 12 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 49 quyết định.

Ngoài ra, công tác kiểm tra được đặc biệt chú trọng và triển khai thường xuyên; công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh về cơ sở pháp lý đối với một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu ngành Tư pháp tập trung thực hiện các nội dung: Từng bước tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và hoàn thiện toàn diện các VBQPPL trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. Tích cực đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật, bảo đảm 100% văn bản được phát hiện qua kiểm tra được xử lý theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý về xử lý vi phạm hànhh chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, nhất là lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác PBGDPL. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2023 ở các ngành, địa phương. Chú trọng hơn nữa công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản trên địa bàn, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tạo ra những thay đổi quan trọng. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc tuyển chọn đủ cán bộ cho các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, nhất là cấp xã, cấp huyện. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, tiến tới đạt chuẩn theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, trước hết là cán bộ có chức danh tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền Tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công minh, bảo vệ công lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn đã phát động phong trào thi đua năm 2023 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Dịp này, 01 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp; 01 tập thể và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 05 tập thể thuộc Sở Tư pháp nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 02 tập thể, 06 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho các cá nhân. 


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật