A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 4/1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thuý Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh.

Quảng cảnh hội nghị

Năm 2022, công tác Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) được triển khai tích cực, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, một số lĩnh vực trọng tâm đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như tạo việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ nghèo đa chiều đạt kế hoạch. Trong đó, giải quyết việc làm cho 28.512 lao động, đạt 101,82% kế hoạch. Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2022 là 17,5%, vượt 0,45% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 60,09%, đạt 100,09% kế hoạch. Tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 giảm xuống còn 9,04% (giảm 2,3%).

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi người có công được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc thực hiện các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả… góp phần ổn định đời sống nhân dân. Trẻ em được quan tâm bảo vệ, chăm sóc toàn diện và hỗ trợ kịp thời bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác bình đẳng giới được triển khai hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu. Các hoạt động về cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những nhiệm vụ thường xuyên khác được thực hiện tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Ông kỳ vọng vào sự quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành LĐ-TB&XH. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và toàn ngành chủ động nghiên cứu, vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ cụ thể của Ngành, chủ động tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành liên quan và các địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình tưởng niệm liệt sỹ, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang, hướng dẫn thân nhân thăm viếng di chuyển hài cốt liệt sỹ về nguyên quán đúng quy định. Vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; xây dựng, đề nghị công nhận “xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công”, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng. Tiếp tục đổi mới công tác trợ giúp xã hội; phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở…, giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững…./.


Tác giả: Đậu Thuỳ Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật