A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 06/01, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thơm - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Bình Định (ảnh).

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý về thanh tra; thu hồi 3.440 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 52,0%), 32 ha đất; xử lý hành chính 4.052 tổ chức, 9.297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 132 vụ, 181 đối tượng; khởi tố 12 vụ, 22 đối tượng.

Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 22.600/25.441 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,8% (tăng 8,5% so với năm 2021). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 8,5 tỷ đồng, 8,3 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 42,7 tỷ đồng, 17 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 22 tổ chức, 559 cá nhân; kiến nghị xử lý 516 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 32 vụ, 31 đối tượng.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua đó, tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện là 116 vụ việc, 153 người; trong đó: qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 41 vụ, 22 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 50 vụ, 86 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 25 vụ, 45 người liên quan đến tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 95 cuộc thanh tra hành chính và 2.877 cuộc thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế phải xử lý 18,6 tỷ đồng và 156 ha đất các loại; trong đó, kiến nghị thu hồi 12,4 tỷ đồng và 150 ha đất các loại; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác 6,2 tỷ đồng và 06 ha đất; kiến nghị kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với 39 tập thể và 44 cá nhân; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 945 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,97 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định cũng trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo tổ chức hoạt động của Đoàn thanh tra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sớm hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, các biện pháp chế tài và trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc bảo đảm thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra, nhất là các quyền quyết định thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát; xử lý vi phạm hành chính, phong tỏa tài sản...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Thanh tra đạt được trong năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, năm 2023, Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường công tác thanh tra, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi năm 2022); khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định, quy định hướng dẫn chi tiết Luật Thanh tra trong tháng 05/2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2026) và năm 2023. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tập trung thanh tra đối với ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để tình trạng điểm nóng; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng,  chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các Nghị quyết chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan. Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Dịp này, Thanh tra Chính phủ đã trao Cờ Thi đua cho 17 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật