A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 theo kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 09/01, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các biện pháp điều hành thu ngân sách vượt dự toán được giao và tăng trưởng so với cùng kỳ; chi ngân sách địa phương được điều hành chặt chẽ, trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương và theo dự toán được HĐND tỉnh giao. Các cơ quan thu ngân sách, nhất là ngành Thuế, bên cạnh việc quản lý, chặt chẽ, đúng quy định các nguồn thu hiện có, còn tích cực khai thác các nguồn thu mới. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 15.662,5 tỷ đồng, vượt 28,4% dự toán năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa đạt 14.790,7 tỷ đồng, vượt 32,8% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trừ khoản thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đạt 8.057,4 tỷ đồng, vượt 15% dự toán, tăng 12,9% cùng kỳ. Thu ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện đều vượt dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ (tất cá các huyện, thị xã, thành phố đều vượt dự toán kể cả thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất). Nhiều khoản thu phát sinh từ sản xuất kinh doanh thực hiện vượt dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ (thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh vượt 17,4% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ; thu từ Lệ phí trước bạ vượt 49,6% dự toán năm và tăng 42,8% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt gấp hơn 2,6 lần dự toán năm và bằng 2,7 lần so với cùng kỳ; thu phí và lệ phí vượt 20,8% dự toán năm và tăng 8,6% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, nhiệm vụ chi ngân sách cũng được thực hiện đảm bảo đầy đủ. Ngân sách tỉnh đã dành nguồn lực để thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và các Đề án do HĐND tỉnh ban hành, phê duyệt; tiếp tục thực hiện theo định hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và giảm chi thường xuyên.  

Ngoài ra, các lĩnh vực quản lý công sản, quản lý giá, tài chính doanh nghiệp, tài chính đầu tư, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, cải cách hành chính cũng đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2023, Sở Tài chính đề ra mục tiêu thực hiện hoàn thành vượt mức Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.650 tỷ đồng (trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đồng; thu nội địa 12.558,5 tỷ đồng (trong đó, tiền sử dụng đất 5.500 tỷ đồng); thu vay bù đắp bội chi 91,5 tỷ đồng); tổng chi ngân sách địa phương là 18.699,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao và biểu dương những kết quả Sở Tài chính đạt được trong năm 2022.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh một số vấn đề: Trước hết, phải triển khai hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra. Quản lý tốt thu, chi dựa trên phân tích số liệu tài chính hàng tháng, từ đó chỉ đạo, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Quản lý thu, chi chặt chẽ, theo đúng quy định, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí. Các khoản chi ngân sách cần tính đến hiệu quả mang lại, đem lại dư địa phát triển, có thứ tự ưu tiên, kiên quyết không chi những nhiệm vụ không hiệu quả. Thu ngân sách phải căn cứ vào tình hình phát triển của từng ngành, lĩnh vực và dư địa phát triển, để có định hướng thu đối với từng năm và từng giai đoạn. Các đơn vị, địa phương phải có biện pháp chống thất thu ngân sách theo tiêu chí “thu đúng, thu đủ, thu văn minh”; điều hành thu, chi theo đúng định hướng, hợp lý; cân đối ngân sách địa phương theo hướng tăng tính chủ động, tự chủ của địa phương, tăng nguồn thu từ sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác quản lý tài sản công, cần tuân thủ các quy định về mua sắm tập trung; đồng thời, cần chủ động, linh hoạt trong việc rà soát dự toán, đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung; tập trung giải quyết, xử lý các dự án còn vướng mắc, tồn đọng.

Đối với vấn đề tự chủ tài chính, Sở Tài chính cần khẩn trương báo cáo với UBND tỉnh để thống nhất, làm cơ sở cho các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tự chủ tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên nền tảng dữ liệu để phân tích, khai thác các phần mềm ứng dụng trong công tác chuyên môn.

Sở Tài chính phải đổi mới, cải tiến phương thức làm việc và tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chú trọng quan tâm công tác đào tạo và bồi dưỡng đối với các cán bộ, công chức theo hướng toàn diện cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn; trước mắt, tập trung xây dựng nội dung đào tạo cho toàn bộ cán bộ tài chính cấp xã. Xác định rõ tư tưởng của cán bộ, công chức ngành tài chính phải là hậu phương vững chắc giúp đỡ, hỗ trợ cho tất cả các ngành cùng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý các địa phương phải tuần thủ các quy định, nguyên tắc về công tác tài chính; đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật