A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(binhdinh.gov.vn) - Sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 20/7, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII

Tại phiên bế mạc, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua 32 Nghị quyết, gồm: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; (2) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; (3) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; (4) Nghị quyết Quy định Chính sách hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; (5) Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; (6) Nghị quyết ban hành Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026; (7) Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; (8) Nghị quyết Quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định; (9) Nghị quyết tiếp tục thực hiện mức thu học phí từ năm học 2022-2023 như năm học 2020-2021 theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh; (10) Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025; (11) Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2025; (12) Nghị quyết ban hành Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; (13) Nghị quyết ban hành Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025”; (14) Nghị quyết về ban hành Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; (15) Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn); (16) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; (17) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa; (18) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao Đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; (19) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới; (20) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Mua sắm 01 hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng phục vụ công tác điều trị ung thư và 01 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) 128 dãy đầu thu, 256 lát cắt/vòng quay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; (21) Nghị quyết về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 – 2025; (22) Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Định về Đề án thành lập, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định; (23) Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về Đề án quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2030; (24) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh về Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định; (25) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; (26) Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh; (27) Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia hội chợ, triển lãm du lịch trong nước và nước ngoài; (28) Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; (29) Nghị quyết ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; (30) Nghị quyết ban hành Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; (31) Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; (32) Nghị quyết về xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp.

Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả đạt được làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại, kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ cuối năm.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ môi trường, nhất là tại các cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp làng nghề và khu dân cư. Xây dựng kế hoạch phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2022. Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc phân bổ kinh phí đúng nguyên tắc, tiêu chí, phân cấp mạnh cho các cấp, các ngành và địa phương để chủ động trong tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định, gắn với thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, góp phần thực hiện đúng mục tiêu của 03 Chương trình và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa. Chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học mới 2022-2023; củng cố, nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng; phòng, chống các loại dịch bệnh, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen và các tệ nạn xã hội khác; triển khai các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Các cấp, các ngành, các địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; thực hiện ủy quyền cho các cấp, các ngành đúng quy định pháp luật, theo hướng rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; phát huy tính năng động, tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân né tránh, sợ trách nhiệm để ngành, địa phương, đơn vị mình trì trệ, thực hiện kém hiệu quả.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp này.

HĐND tỉnh cũng đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò giám sát, nhất là giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, bức xúc của cử tri; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và báo cáo hoạt động của mình tại kỳ họp; thông tin tuyên truyền về nội dung các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và vận động nhân dân thực hiện.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật