|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 17/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023. 

Tham dự hội nghị, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ có đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Xuân Định - Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại diện tỉnh Bình Định có đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ của 63 tỉnh, thành phố và các cán bộ quản lý công tác ở các địa phương của các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cho biết năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm tăng tốc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Do đó, tại Hội nghị Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ lần này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cùng với các Sở Khoa học và Công nghệ tập trung trao đổi, thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: tổng kết đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, định hướng công tác năm 2024 và những năm tiếp theo; thảo luận hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024; tập trung khơi thông các nguồn lực để phát triển khoa học và công nghệ; triển khai những nội dung liên quan đến xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (GII cấp tỉnh); các hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương hướng tới chuyển đổi số; Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất,…Bên cạnh đó, thảo luận luận các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ; hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ hội nghị là dịp để toàn ngành tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Bộ với các Sở Khoa học và Công nghệ, giữa các địa phương với nhau để cùng hướng tới mục tiêu chung là triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, làm cho Khoa học và Công nghệ có đóng góp nhiều hơn nữa vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết Bình Định đang tập trung triển khai, phát triển thành trung tâm văn hóa phía Nam của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022. Trong thời gian vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định đã rất chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn, cụ thể tỉnh đã ban hành các Chương trình hành động về phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016-2020, 2020-2025 với mục tiêu Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững, đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Qua đó, đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ được đưa vào sản xuất như đánh bắt, chế biến thủy hải sản; sản xuất gà giống, tôm giống; sản xuất cây giống nông, lâm nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo; chuyển đổi số... góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả một số cây trồng, vật nuôi và sản phẩm hàng hóa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề và cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: Kế hoạch triển khai các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát các Vùng và Báo cáo tình hình thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2022; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024 và giải pháp huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương; triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2023; Triển khai xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; Triển khai xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII); Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ; Triển khai công tác quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo; đánh giá trình độ công nghệ; kết nối tìm kiếm công nghệ từ nước ngoài thông qua mạng lưới 1136...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tựu mà ngành Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong năm vừa qua. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ tiếp thu, tổng hợp và giải đáp các ý kiến, vướng mắc của các địa phương. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm tăng tốc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong phát triển bền vững đất nước. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, huy động mọi nguồn lực, giải pháp để triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ thiết thực, hiệu quả nhất các mục tiêu phát triển của từng địa phương và cả vùng. Chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh/thành phố bố trí nguồn ngân sách chỉ cho khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ hàng năm đạt 2% tổng chi ngân sách ở địa phương theo quy định của Luật khoa học và công nghệ. Triển khai, thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai để phát triển bền vững. Đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hoà, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao, chuẩn bị trước một bước nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tương lai…

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt (thứ 6 từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa, quà chúc mừng 8 tân Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ  các tỉnh, thành phố trong cả nước

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng hoa, quà chúc mừng 8 tân Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trong cả nước./.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật